غدیر

بســـــــــــم الله الرحمن الرحیم

غـدیـر

واقعه غدیر حضرت محمّد (ص) :
هرکس من مولای او هستم،
علی مولای اوست.